چارت سازمانی آکادمی درودگر

تشکیل شورای آکادمی آریا البرز

اعضای شورای آکادمی آریا البرز

doroodgar
محمد صادق درودگر

رئیس شورا

bahlake
عبدالرشید بهلکه

رئیس مالی

makhtoom
کامبیز مختوم

رئیس کمیته آموزش

ghavidelhadise
حدیثه قویدل

مدیر آکادمی

deldade
محمد حسین دلداده بهرمان

رئیس کمیته جوانان و تیم های پایه

momad-abadi
محمد محمد آبادی

رئیس کمیته فرهنگی

samiiei
جواد سمیعی

رئیس کمیته پزشکی

اهداف پیشنهادی برای آکادمی

برنامه باشگاه برای رده های جوانان و پایه

مراکز عالی

دستیابی به استانداردهای سخت افزاری مورد نیاز جهت احداث آکادمی باشگاه آریا البرز بصورت واقعی در ابعاد گسترده

دستیابی به استانداردهای آموزشی و پژوهشی و فنی فوتبال پایه در باشگاه آریا البرز

تامین نیروی انسانی متخصص فوتبال پایه در باشگاه آریا البرز

درآمدزایی از طریق آموزش استعدادهای فوتبال و انتقال آنها به تیمهای داخلی و خارجی

جذب اسپانسرهای بومی و استانی و فرا استانی برای تیم های پایه باشگاه آریا البرز

جایی که نوجوانان می توانند به صورت علمی و به عنوان بازیکن فوتبال، پیشرفت کنند.

نظارت و پیگیری بهتر بازیکنان جوان برای بهتر کردن روند یادگیری و برنامه رُشد و پرورش

ساختار مراکز عالی

پرورش فوتبال/ رُشد

مهارت های وابسته به عملکرد

آموزش وابسته به فوتبال

آموزش (تمرین)

مسابقه

آنچه که مراکز می تواند ارایه دهد

نظارت و محیط اجتماعی

انطباق و تربیت زندگی

ساختارهای آموزشی

امکانات پانسیون مدرسه، خانواده

آموزش علمی/ رُشد

مطالعات کار آموزشی و علمی

آموزش و رُشد موازی

مؤسسه کارآموزی یا تحصیلی

مرکز عالی (آکادمی)

وظایف پیشنهادی برای آکادمی و ساختار نظارتی مراکز عالی

تعین مدیر و کارمندان بخش خوش آمدگویی یا بخش پذیرش

 برنامه ریزی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی در باشگاه

برگزاری کارگاه تخصصی

تعیین پرسنل مسئول اقامت و تهیه وسایل راحتی و تجهیزات بازیکنان جوان

برگزاری دوره های مختلف آموزشی فوتبال پایه برای مربیان و فوتبال آموزان

جذب پرسنل متخصص و فنی برای همکاری های آموزشی و پژوهشی با فدراسیون فوتبال و آکادمی ملی فوتبال

ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی فوتبال به مربیان و فوتبال آموزان تحت پوشش

استعدادیابی از طریق بخش قابلیتهای مهارتی، جسمانی و روانشناختی در منطقه

تشکیل مدارس فوتبال دائمی باشگاه در رده های مختلف سنی در منطقه

ایجاد مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی

تعیین تیم پزشکی و مدیر مطالعات علمی (آکادمیک)

همکاری با طرح آسیا – ایران ویژن

هماهنگ کننده آموزشی – شخصی که مسئول ارتباط با مدرسه است

برنامه ریزی آموزشی/ تحصیلی

تدوین هدف و فلسفه توسعه فوتبال که نوجوانان آریا البرز با توجه به ویژگی های حاضر منطقه

بازیکنان جوان در مرکز یک مدرسه دولتی یا مؤسسه خصوصی نزدیک مراکز عالی حضور دارند

کلاس های آکادمیک (علمی) در مرکز بوسیله معلمانی که از طریق مرکز یا مدرسه استخدام شده اند تدریس می شود.

بازیکنانی که برای دریافت آموزش های آموزشگاهی قرارداد بسته اند، در یک مدرسه دولتی یا مدرسه شخصی حضور دارند و آن هایی که آموزش علمی کمتری دریافت می کنند از یک برنامه ویژه که در مرکز و تحت نظارت معلمان یا دستورالعمل هایی خاص قراردارد، پیروی می کنند.

بکارگیری نیروی انسانی متخصص در بخش آموزش فنی

تهیه برنامه آموزش فوتبال برای گروه های سنی مختلف (مهارتهای بازی، فنی، تاکتیکی، بدنی)

ایجاد برنامه های حمایت پزشکی برای بازیکنان جوان و تیم های پایه

تشکیل تیم دوم برای تیم اصلی باشگاه آریا البرز

برنامه توسعه آموزش فوتبال (بستگی به سن و سطح بازیکن و از طرفی اهداف یادگیری مورد نظر دارد)

نکات مهم در برنامه (قابل تاکید)

توسعه مهارت های وابسته به عملکرد که بوسیله آموزش و فعالیت رقابت جویان صورت پذیرد. نوجوانان برای تیم آکادمی بازی می کنند( به عنوان بخشی از باشگاه و غیر… ) که در مسابقه های رسمی بازی می کنند.

مثال: لیگ قهرمانی یا مسابقات استانی

نیروی انسانی متخصص پزشکی

doctor

ماساژور

doctor

پزشکیار

doctor

فیزیوتراپ

doctor

پزشک